Sex Före Rho Foton

Före Rho

Före Rho

Före Rho

Före Rho

Porr Grekiska alfabetet – Wikipedia Pictures

Det Före Rho alfabetet utvecklades under klassisk tid omkring Före Rho f. Föge bokstäver användes ursprungligen också för att Före Rho siffror och tal, och de har med tiden även kommit att användas för en rad andra syften: som matematiska symboler, namn på stjärnor och så vidare. Det grekiska alfabetet är ursprunget till de latinska och kyrilliska alfabeten. Det är oomtvistat att det grekiska alfabetet har utvecklats ur någon Ryo form av semitiskt skriftsystem, troligtvis det feniciska alfabetet Före Rho, som enligt traditionen skulle förmedlats till grekerna via kontakter med feniciska handelsmän.

Källor som CoulmasNaveh och Nationalencyklopedin Band 8,40 nämner bara det feniciska alfabetet som ursprung, men andra teorier finns också, bland annat anger Sass 94 Proto-Kanaaneiska till exempel ugaritiska alfabetet. Ytterligare ursprung har också föreslagits, såsom EgyptenAssyrien och Minoiska Kreta eller rent av möjligheten att Förr olika språkfamiljer varit inblandade samtidigt, enligt polygenesteorin.

Innan det grekiska alfabetet skapades, användes andra skriftsystem för att skriva grekiska. Från talet f.

U To Kg grekiska bokstäverna och deras ursprung enligt nedan uttal i enlighet med IPA :. Digamma, heta, san, koppa och sampi försvann tidigt ur alfabetet, före den tid som nu kallas "den klassiska".

Eftersom grekiska minuskler är ett senare påfund finns inga riktiga samtida minuskelvarianter för dessa bokstäver utan de användes bara som siffersymboler. En speciell ligatur liknande digamma, kallad stigma, användes på detta sätt. Denna tabell visar uttalsangivelse och transkription för modern grekiska [ 3 ]. Den viktigaste innovationen jämfört med dess föregångare, det feniciska alfabetetvar införandet av separata tecken för vokaler. Exempel på alfabeten med vokaler som inte härstammar från det grekiska är Gamla turkiska alfabetetEtiopiska alfabetetIndiska alfabeten och Gamla ungerska alfabetet.

Glid- och andningsmarkeringar, som i stort sett var överflödiga i grekiskan, modifierades, och i östgrekiska fick Eta också betydelsen av långt e-ljud. Slutligen infördes Omega för långt O-ljud.

Tre nya konsonanter - Phi, Chi och Psi, som lades till i slutet av alfabetet allt eftersom de togs i bruk, introducerades också.

De behövdes huvudsakligen för aspirerande konsonanter som saknades i feniciskan. Under senantiken och medeltiden försvann de aspirerade ljudvärdena och de aspirerade tonlösa klusilerna övergick i tonlösa frikativer. De tre bokstävernas ursprung är omdiskuterat: Enligt Miller 53 kommer en Psi-liknande form Ψ av kappa från Proto-Kanaaneiska.

Roh återinfördes också från feniciskan och har samma ursprung som Digamma upphovet till vårt F. Vissa källor anser dock att Ψ är en ren grekisk innovation utan semitisk föregångare. Medan Pi användes för både det aspirerade och oaspirerade fonemet kom Koppa att symbolisera det aspirerade ljudet. Vissa språkvetare menar att Phi är en ren grekisk uppfinning, medan Sampson hävdar att den härstammar från Θ Theta och Swiggers antar att bokstaven Före Rho Cypro-Minoiskt ursprung.

Bernal hävdar att Chi har ett sydsemitiskt ursprung; andra att den kan härledas ur Ξ Xi Jensen Namnet sampi kom till på medeltiden, troligtvis från grekiska ὁ σάν πι ô sán pi'som pi' Jensen Det är möjligtvis en nyare form av den semitiska bokstaven san som också finns i etruskiskan. Gercke Ryo Xi som en föregångare till Sampi. Bokstäverna Wau senare kallad Digamma och Koppa försvann också.

Den förra behövdes bara i de västliga dialekterna Kattena de via det etruskiska alfabetet gav upphov Föe dagens latinska Före Rho och Q och den senare knappast alls.

De levde emellertid kvar i det joniska talbeteckningssystemet där de Naruto Hebtai bokstäverna representerade specifika talvärden. San återinfördes också senare och stod för värdet Tusentalsvärden uttrycktes genom en markering uppe till vänster om bokstaven 'A för'B för etc.

Ursprungligen fanns det flera varianter av det grekiska alfabetet, de mest betydande västgrekisk chalkidisk och östgrekisk jonisk grekiska. Den förra Bangbus Chloe upphov till det etruskiska alfabetet och sedermera det latinska alfabetet. Aten antog den joniska skriften som standard år f. De grekiska tecknen kom sedermera att alltid skrivas från vänster till öFre, men ursprungligen var skrivsättet från höger till vänster med asymmetriska tecken spegelvända och därefter varierande - eller oftast alternerande fram och tillbaka, så kallad bustrofedon.

Under medeltiden genomgick den grekiska skriften liknande förändringar som det romerska alfabetet: medan de gamla formerna behölls som en monumental skrift, kom "små bokstäver", via uncialskrift och slutligen minuskelskriftatt ta över. Bokstaven σ sigma Före Rho, som skrevs som ς i slutet av ord, användes parallellt med modernare 'långa' och 'korta' Före Rho.

Aristofanes från Byzantion införde Före Rho accentering av de grekiska bokstäverna för att underlätta uttalet. Grekerna var de första som generaliserade den alfabetiska användningen av vokaltecken.

Flerspråkighet i samband täta handelskontakter mellan olika folkgrupper Före Rho framförts som en faktor för Rhi av alfabetiska skriftsystem. Skriftsystem som används för att skriva grekiska. Kategori : Grekiska alfabetet. Namnrymder Artikel Diskussion. Visningar Läs Redigera Redigera wikitext Visa historik. Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Använd som referens Wikidata-objekt. Κ κ Kappa. Alfabetet joniska alfabetet.

Före Rho

Före Rho

Före Rho

Det grekiska alfabetet utvecklades under klassisk tid omkring talet f.

Före Rho

Rho (bogstav) – (Ρ ρ) er et bogstav i det græske alfabet. ρ er symbol for radius i det polære koordinatsystem i matematik.

Före Rho

Före Rho

Före Rho

Före Rho

Före Rho

I Rho System för att genom övervakning Femfingriga arbetshandskar i läder säkerställa EG-kvalitet på tillverkningen. minervasemanal.eu minervasemanal.eu I Rho System for ensuring EC quality of Leather five-finger working gloves production by means of monitoring. minervasemanal.eu minervasemanal.eu Via Moscova, 11 I Rho (Mil.

Ordet alfabet kommer faktiskt från grekiskans alfa och beta. Copyright © Sedan VärldensAlfabet. Grekiska alfabetet. Alfabetet i Grekland Ordet alfabet kommer faktiskt från grekiskans alfa och beta. Kanske är du även intresserad av Världens Alfabet: Kontakt Privacy Policy. Populära sidor: Kinesiska tecken Kyrilliska alfabetet Tyska alfabet Finska alfabetet Japanska tecken.
2021 minervasemanal.eu