Bäst Persisk Kalender Till Svensk Foton

Persisk Kalender Till Svensk

Persisk Kalender Till Svensk

XXX Persisk kalender :: Date Converter .net Pictures

Guds existens Guds egenskap. Koranen Vetenskapen Skapelsen Fosterutveckling Övrigt. Vad är Islam? Trosartiklarna Islam. Profetens liv Sista profeten Profetens hadith Följeslagare Övrigt. Trosbekännelse Bönen Allmosan Ali Spagnola Nude Vallfärden. Online Kalender. Denna site är anpassad främst för Internet Explorer.

Islamisk kalender "Månadernas tal hos Gud är förvisso tolv enligt Guds föreskrift på den dag, då han skapade himlarna och jorden. Av dem äro fyra fridlysta, detta är den rätta religionen. Begån alltså ingen orätt mot eder själva under dessa månader, men striden mot mångudadyrkare allesammans, liksom de strida mot eder allesammans, och veten, att Gud är med de gudfruktiga! En månad motsvarar alltså ett månvarv. Eftersom ny månen blir synlig vid olika tidpunkt på olika platser börjar en och samma månad inte Tilll samma dag över allt.

Månaderna har 29 eller 30 dagar. Antalet dagar i en och samma månad kan växla Ti,l ett år till ett annat. Den nionde månaden kallas Ramadan och är fastemånad. Den tolfte Persisk Kalender Till Svensk Dhu-l-hijja, är den då pilgrimsfärderna företas.

Ett sådant månår har dagar och är Tlil något kortare än ett solvarv. Därför förskjuts månaderna i förhållande till årstiderna. I islamiska länder används hidjrakalendern, baserad på månåret, parallellt med eller istället för den gregorianska kalendern. Den islamiska tideräkningen börjar med den dag- den e juli efter Kristi födelse- då profeten Muhammad frid över honom emigrerade från Mecka till Medina.

Det Persisk Kalender Till Svensk ordet för emigration är hidjra. När ett datum anges efter hidjrakalendern brukar Sbspa skriva ett H Svdnsk årtalet. Ett datum efter Kristi födelse efter Kalenderr kalendern brukar anges med ett M. I den första månaden Muharram infaller nyårsdagen den 1:e Muharram.

Den Silly Boobs Rabi-al-awwal tredje månaden är Muhammads födelsedag Mawlid-an-Nabi. Den 7:e månadens Rjab, e dag infaller Isra och al-miraj-dagen Persisk Kalender Till Svensk Muhammads frid över honom himmelsfärd. Id-al-fitr festen efter avslutad fasta i månaden Ramadan inträffar den 1:e shawwal och varar i tre dagar.

Den e t o m den e i pilgrimsmånaden Dhu Al-Hijjah hålls en offerfest Id-al-adha, till minnet av när Perisk Abraham skulle offra sin son Ismael. Den infaller samtidigt med den stora pilgrimsfärden Tlil Mecka.

Tipsa din vän om denna artikel: Din väns email: Ditt email: Ditt namn:.

Persisk Kalender Till Svensk

Persisk Kalender Till Svensk

Persisk Kalender Till Svensk

Persisk Kalender Till Svensk

Guds existens Guds egenskap. Koranen Vetenskapen Skapelsen Fosterutveckling Övrigt.

Persisk Kalender Till Svensk

Persisk kalender.

Persisk Kalender Till Svensk

Persisk Kalender Till Svensk

Persisk Kalender Till Svensk

Persisk Kalender Till Svensk

The Persian Calendar, also called the Iranian Calendar, is a type of Solar Calendar which begins with the Spring Equinox. The Persian Calendar is the official calendar in Iran and Afghanistan consisting of 6 months which have a total of 31 days, 5 months with 30 days and the final months which has 29 or 30 days depending on whether or not it is a Leap minervasemanal.euted Reading Time: 1 min.

Zoznam Topky Mail Mapy Cestovanie. Web Calendar iCalendar Date calculator Support this website! January 1 Fr: Jomeh: Dey 2 Sa: Shanbeh: Dey 3 Su: Yekshanbeh: Dey 4 Mo: Doshanbeh:
2021 minervasemanal.eu